Quảng cáo

Thống kê

Hỗ trợ trực tuyến

ĐỐI TÁC

Video

I. Video giới thiệu về Công ty CP SOTIN Việt Nam
https://youtu.be/GOaO-HqwNxE

II. Video giới thiệu về các sản phẩm
2.1 Xi măng chống thấm
https://youtu.be/jymeAbhEpF0

2.2 Vữa chống thấm
https://youtu.be/DDMJeN5-W70

2.3 Keo dán gạch chống thấm
https://youtu.be/2vn3bOf6HRc

2.4 Keo chà ron chống thấm
https://youtu.be/GLUiZOLsOOY

2.5 Keo trám vết nứt chống thấm TAVI
https://youtu.be/IRunuDkdZaQ

2.6 Keo bả chống thấm ngược MINUO
https://youtu.be/EoFEGI2QyrI

2.7 Bột bả chống thấm VALAN
https://youtu.be/xUTw_DDNFLY

2.9 Chất kết nối bê tông - vữa KN05
https://youtu.be/7QZTSn8D5ls

2.10 Phụ gia chống nứt, chống thấm cho bê tông N15
https://youtu.be/gnvPPjWIuSM

2.11 Xi măng đông cứng nhanh trong nước chống thấm HV18
https://youtube.com/shorts/xdT8DkL4kJc

2.12 Vữa chống nóng, chống thấm VOI9

2.13 Chống muối hóa CM01
https://youtu.be/uozYrI9MAWw

2.14 Phụ gia vữa tự chảy không co ngót CT02
https://youtu.be/QgiiAhPii98

2.15 Chống thấm không màu CT03
https://youtu.be/FRxM1ZAvWsg

2.16 Siêu chống thấm CT04
https://youtu.be/84ELFtVbrXw

2.17 Chống thấm 2 thành phần gốc xi măng - polymer HOLIS 162
https://youtu.be/fL0k_8RzWdI

III. Video nguyên nhân và cách xử lý các vấn đề về thấm tại công trình
3.1.Sàn mái
a) Nguyên nhân mái nhà bị thấm:
Phần 1: https://youtu.be/5__rpUy3WSQ
Phần 2https://youtu.be/1Zfj5DeTWXU

b) Nguyên nhân mái nhà bị nứt:
https://youtu.be/-FJ8Wr3NOUk

c) Phòng/chống thấm sàn mái:


3.2 Nhà vệ sinh
a) Nguyên nhân thấm tại khu vực nhà vệ sinh:

b) Cách phòng/chống thấm tối ưu:
https://youtu.be/_DSlMeTQTpU

c) Biện pháp phòng/chống thấm kinh tế nhất:
https://youtu.be/DspqbFJvJzU

d) Chống thấm cổ ống nhà vệ sinh
https://youtu.be/3nFQVUWVvfI

3.3 Tầng hầm

3.4 Bể bơi/ Bể nước

3.5 Tường nhà giáp ranh

3.6 Tường bao ngoài nhà